'Elke regio telt!' besproken tijdens werkbezoek aan Limburg

Op 28 augustus bezocht demissionair minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hanke Bruins Slot Zuid-Limburg. Na het ontvangst in Schinveld voerde de minister gesprekken over het rapport ‘Elke regio telt!’ met inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens
Minister Bruins Slot in gesprek met bewoners van Schinveld over de leefbaarheid en veiligheid

In Schinveld, een dorp aan de grens met Duitsland sprak demissionair minister Hanke Bruins Slot in het eerste deel van de middag met wethouder Bastiaens (Maastricht) over de Regio Deal waar Maastricht bij betrokken is en met burgemeesters Wever (Heerlen), Geurts (Beekdaelen) en De Boer (Landgraaf) over onder andere de opgaven in Parkstad Limburg en de uitdagingen die bijvoorbeeld grensbarrières met zich meebrengen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens
Wandeling door Schinveld met bewoners

Na deze eerste gesprekken met bestuurders, werd gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bewoners van Schinveld over het rapport ‘Elke regio telt!’. In Schinveld ligt de nadruk op de uitdagingen van kleine, landelijke kernen. Zo is er leegstand en afname van het winkelaanbod, wat ook voor problemen zorgt op het gebied van veiligheid en ondermijning. De Regio Deal Parkstad Limburg die in 2023 van start gaat, heeft Schinveld dan ook als één van de focusgebieden om te werken aan een toekomstbestendige kern. Daarnaast ging minister Bruins Slot in gesprek met de bewoners van het dorp met als aanleiding ‘Elke regio telt!’ over de kansen om leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de kern te verbeteren.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens
Minister Bruins Slot in gesprek over veiligheid in Schinveld

In een aansluitend bestuurlijk gesprek over ‘Elke regio telt!’ met burgemeester Roel Wever (Heerlen), gedeputeerde Demollin en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven werd gesproken over elementen van het rapport "Elke regio telt”. De bijzondere ligging van Zuid-Limburg met meer dan 200 kilometer grens met het buitenland en de kansen die dat oplevert, kwamen ook in dit gesprek terug.

Als laatste onderdeel van het bezoek stond een rondleiding bij Chemelot op het programma. Dit industriegebied in Sittard-Geleen bestaat uit ca. 200 bedrijven waar ruim 8500 mensen werken. De ambities rondom dit gebied zijn om dé Euregionale en internationale vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in geavanceerde en duurzame chemie en slimme materialen te worden. Daarnaast is het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor zijn innovaties nodig en blijven uitdagingen groot. Twee bedrijven presenteerden hun inzet op dat vlak. Aan het einde van het bezoek werd dan ook geconstateerd dat de ambities zeker aanwezig zijn en er al mooie stappen worden gezet richting circulariteit, wat belangrijke ontwikkelingen zijn.

Burgemeester Verheijen van Sittard-Geleen bedankte de minister voor het bezoek en de bereidheid met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven en kansen van en in Zuid-Limburg.