Archief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger.

Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina’s van deze website bewaard.

Webarchief

Deze website is op 1 oktober 2022 gepubliceerd. De registratie van de site bij een online archiefdienst wordt zo spoedig mogelijk afgerond. Tot die tijd verdwijnen er geen pagina's van de website en worden aanpassingen aan de inhoud tot een minimum beperkt. Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier.