Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Regiosaandegrens.nl

Elke website van de Rijksoverheid dient binnen zes maanden na publicatie een toegankelijkheidsverklaring te hebben, waarin een onderzoek naar de toegankelijkheid van de website is opgenomen. Regiosaandegrens.nl is in korte tijd ontwikkeld en op 1 oktober 2022 gepubliceerd om actuele informatie over het programma te kunnen delen. Vanwege de korte doorlooptijd was het niet mogelijk om al een afgerond toegankelijkheidsonderzoek te overleggen. Op dit moment wordt dat onderzoek voorbereid. Naar verwachting op 1 januari 2023, maar uiterlijk op 1 april 2023 (zes maanden na publicatie van de website), zal de volledige Toegankelijkheidsverklaring beschikbaar zijn.

Deze informatie is opgenomen in de voorlopige toegankelijkheidsverklaring. In die verklaring krijgt deze website het label C:  eerste maatregelen genomen. De volledige voorlopige verklaring is te lezen via de link onderaan deze pagina.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Sommige video’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Regiosaandegrens.nl. Het streven is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Regiosaandegrens.nl heeft (gemigreerde) oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.