Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Regiosaandegrens.nl

Elke website van de Rijksoverheid dient binnen zes maanden na publicatie een toegankelijkheidsverklaring te hebben, waarin een onderzoek naar de toegankelijkheid van de website is opgenomen.  Het toegankelijkheidsonderzoek is eind 2023 afgerond met label B. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Sommige video’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Regiosaandegrens.nl. Het streven is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Regiosaandegrens.nl heeft (gemigreerde) oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.