Grenslandconferentie 2023 goed voorbeeld van sterke samenwerking in de grensregio

Op 6 december 2023 vond de vijfde Grenslandconferentie plaats in De Vereeniging in Nijmegen. Op deze conferentie werd de Grenslandagenda voor 2024 vastgesteld en gesproken over de doelen en verkenningen voor de komende tijd in samenwerking met Noordrijn-Westfalen.

Beeld: ©Eveline van Elk
Grenslandconferentie 2023

Grenslandconferentie

De Grenslandconferentie is een bijeenkomst waarin kennisuitwisseling en netwerken centraal staan. De aanwezigen konden deelnemen aan diverse workshops over bijvoorbeeld grensoverschrijdende fietsverbindingen, werkcultuur aan weerszijden van de grens of het aantrekken van internationaal talent. Daarnaast vond een bestuurlijk overleg plaats met onder andere demissionair minister Hugo de Jonge en minister Liminski van Noordrijn-Westfalen en de Commissaris van de Koning Heidema. Bij dit gesprek werd een terugblik op de vorige Grenslandagenda gegeven, werd de nieuwe Grenslandagenda besproken en besloten waar de Grenslandconferentie in 2025 zal plaatsvinden.

Belang van de Grenslandagenda

In de middag vond het plenaire programma plaats. Hier werd ook de nieuwe Grenslandagenda gepresenteerd. De Grenslandagenda is een goed voorbeeld van een sterke samenwerking in de grensregio met het buurland. Het rapport ‘Elke regio telt’ roept op te werken aan de kwaliteit van wonen, werken en leven en voorzieningen. Daar kan het ontsluiten van de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens en toegang tot voorzieningen een rol in spelen. Grenzeloze samenwerking zorgt voor leefbare en aantrekkelijke steden en dorpen, voor meer veiligheid en voor bloeiende bedrijven, en niet in de laatste plaats voor banen. Met de doorontwikkeling van de grenslandagenda tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen kunnen grensbelemmeringen effectiever op worden gelost en kansen worden verzilverd.

Beeld: ©Eveline van Elk
Minister Liminski, minister Hugo de Jonge en Commissaris van de Koning Heidema

Doelen Grenslandagenda

Met de gepresenteerde Grenslandagenda 2023-2024 is de inzet om de samenwerking en het samenleven in de grensregio te bevorderen. De doelen van de Grenslandagenda zijn dan ook gericht op het gebruikmaken van de unieke veelzijdigheid van de grensregio. Bijvoorbeeld door in alle vier Euregio’s een contactpunt te hebben voor euregionale onderwijsvragen om regelmatige onderlinge uitwisseling te bevorderen. Daarnaast is een doel om tien nieuwe scholen als Euregioprofielschool te certificeren. Er wordt ingezet op de continuïteit van de dienstverlening van de GrensInfoPunten en er wordt een verkenning gestart voor grensoverschrijdende inzet van Duitse en Nederlandse ambulances. Tot slot wordt een liaisonnetwerk opgericht voor grensoverschrijdende rampenbestrijding, waar een inventarisatie en behoefteanalyse onderdeel van uitmaakt.

Beeld: ©Eveline van Elk
Uitreiking Grenslandprijs 2023

Grenslandprijs

Naast het presenteren van de Grenslandagenda is ook de Grenslandprijs uitgereikt op 6 december. De drie genomineerde projecten waren dit jaar:

  • de Ler(n)ende Euregio, een netwerk van Nederlandse en Duitse MBO instellingen, die hun leerlingen voorbereiden op de euregionale arbeidsmarkt
  • EUREGIO Youth, het jongerenproject van de Euregio Gronau
  • Smart Solutions Lab, een project van de Kreis Borken, waarbij Nederlandse en Duitse studenten bedrijven aan weerszijden van de grens adviseren

EUREGIO Youth levert op bijzondere wijze een bijdrage aan de grensoverstijgende samenwerking tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen en nam het bedrag van 5000 euro mee naar huis.

We kijken terug op een geslaagde conferentie!