In Noordoost-Friesland staat mienskip centraal

Op 11 januari bezocht minister Hugo de Jonge Harkema en Gerkesklooster. De aftrap bij themapark en openluchtmuseum De Spitkeet liet de bijzondere historie van het gebied zien, waarna het bezoek aan het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos liet zien hoe de mienskip ook nu nog een centrale rol speelt in Noordoost-Friesland

Beeld: Marco Keyzer
Minister Hugo de Jonge bij De Spitkeet in Harkema

Brede welvaart in Noordoost-Friesland

Het bezoek aan Noordoost-Friesland ging van start in de bus van Leeuwarden naar Harkema, waar minister De Jonge kennismaakte met de burgemeesters van Achtkarspelen, Datumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Ze kregen een toelichting van het Fries Planbureau over de brede welvaart en bijbehorende indicatoren met betrekking tot de regio. Eenmaal aangekomen bij de Spitkeet in Harkema werd een korte film over de historie van het gebied getoond, waarin duidelijk werd hoe begin 1900 werd geleefd in grondwoningen en plaggenhutten in armoede. Toen er geen veenwerk meer werd gedaan, kwam er geen vervanging en voelde de inwoners zich daar achtergelaten. De minister ging daarom in gesprek met bestuursleden en vrijwilligers van de Spitkeet over hun woon-, werk- en leefsituatie nu.

Beeld: Marco Keyzer
Minister Hugo de Jonge in gesprek in het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos

Het Generatiehuis

Vanuit Harkema vertrokken de burgemeesters en de minister naar Gerkesklooster-Stroobos, tijdens deze rit werd gesproken over Elke regio telt en hoe de bestuurders hiernaar kijken vanuit hun eigen regio. Eenmaal aangekomen bij het Generatiehuis werd toegelicht hoe hier de verbinding tussen jong en oud wordt gelegd voor en door mensen uit het dorp.  Met wekelijkse activiteiten zoals een koffieochtend, maar ook doordat bijvoorbeeld de bibliotheek daar gevestigd is. Minister De Jonge sprak met mensen uit de Dorpsraad, vrijwilligers en deelnemers aan het Generatiehuis. Sterke gemeenschappen zijn het cement van de maatschappij. De Friese mienskip (gemeenschap), de onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar, is een mooi voorbeeld van de kracht van Noordoost-Friesland.