Investeren in de regio: €384,6 miljoen voor 22 nieuwe Regio Deals

22 Regio’s ontvangen in totaal 384,6 miljoen euro extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de Regio Deals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin

Overzicht van lopende en nieuw geselecteerde Regio Deals.

De 22 geselecteerde voorstellen vormen een mix tussen plattelandsgebieden, de stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens. De voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot. Terwijl het pas goed gaat met Nederland als het in iedere regio goed gaat. Daarom hebben we de Regio Deals in het leven geroepen. Daarmee maken we werk gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont. Van Groningen tot Limburg, met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.”

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals

Geselecteerd voorstel Regio Deal

Rijksbijdrage 

Het Hogeland €12,1 miljoen
Regiocentra Groningen €20 miljoen
Oost-Groningen €12,5 miljoen
Groningen Noord  €10 miljoen
Zuidwest-Friesland  €17,5 miljoen
Veluwe  €20 miljoen
Regio Achterhoek  €25 miljoen
Regio Zwolle  €30 miljoen
Regio Stedendriehoek  €20 miljoen
Regio Noord-Limburg  €10 miljoen

Regio Midden-Limburg 

€20 miljoen
Regio West-Brabant  €15 miljoen
Metropoolregio Eindhoven  €20 miljoen
Noord-Holland-Noord  €32,5 miljoen
Amsterdam Zuidoost  €20 miljoen
Metropoolregio Amsterdam West  €20 miljoen
Drechtsteden-Gorinchem  €25 miljoen
Zuid-Hollandse Delta  €10 miljoen
Waterwegregio  €17,7 miljoen
Delft  €12,3 miljoen
Eustatius (Caribisch Nederland)  €10 miljoen
Saba (Caribisch Nederland)  €5 miljoen

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal €5 miljoen en maximaal €40 miljoen.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: de opgave (hoe groot, urgent en complex); de aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); de financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel); en de organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Ook bij deze 5e ronde heeft het kabinet gekeken naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.

€900 miljoen voor Regio Deals in deze kabinetsperiode

Dit is de vijfde ronde Regio Deals; in vier eerdere ronden zijn in totaal al 44 Regio Deals van start gegaan. In de vijfde ronde zijn 29 voorstellen ingediend, waarvan 22 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later in 2024 zal – naar verwachting - een zesde ronde volgen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar.


Bekijk hier de eerdere Regio Deals.

Lees hier de Kamerbrief over de selectie Regio Deals 5e tranche

overzichtkaartje met alle Regio Deals en de selectie van de 5e ronde
Overzicht van Regio Deals vanuit de eerste tot en met de vierde ronde en de geselecteerde voorstellen voor de vijfde ronde.