Volop aandacht voor samenwerking Noordoost-Nederland en Nedersaksen

Op 8 en 9 februari is op initiatief van de Stuurgroep Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) een tweedaagse reis georganiseerd waarbij de samenwerking tussen Noordoost-Nederland en Nedersaksen centraal stond.

Stuurgroep GROS

Vanuit Noordoost-Nederland zijn de krachten gebundeld in een stuurgroep die zich bezighoudt met grensoverschrijdende samenwerking. Met de zogeheten Samenwerkingsagenda die in 2021gestart is, wordt gewerkt aan de thema’s energie, circulaire economie, onderwijs en arbeidsmarkt en mobiliteit en e-ticketing met als doel een sterke grensregio. samen, De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Nedersaksen werken met deze agenda aan het versterken van de grensregio.

Delegatie grenslandreis

Grenslandreis

Vanuit het idee dat een goede buur beter is dan een verre vriend, is ervoor gekozen om met een tweedaags bezoek in te zetten op het versterken en uitbreiden van de netwerken, het uitwisselen van kennis en het uitlichten van goede voorbeelden.

Vanuit Emmen vertrok de delegatie richting Oldenburg, waar kennis werd gemaakt met de landesbeauftragter van het Amt für Regionale Landesentwicklung Weser-Ems. Hier werd verder kennisgemaakt en inzicht gegeven in het belang van samenwerking en actualiteiten aan weerszijden van de grens. Ook werd een toelichting gegeven op het werk van de staatskanselarij van Nedersaksen en op welke verantwoordelijkheden in Nederland bij gemeentes, provincies of een ministerie horen.

Wandeling door Oldenburg

Hierna volgde een korte wandeling door Oldenburg naar het oude raadhuis, waar de ontwikkelingen rondom de nieuwe wijk Fliegerhorst werd toegelicht. Dit is voor Oldenburg een belangrijk project waar klimaatvriendelijk en gemeenschapsgericht gebouwd wordt. Zo zijn er stekkers ontwikkeld die aangeven wanneer de meeste groene stroom beschikbaar is en daarmee of het een goed moment is om bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten.

De eerste dag besloot met een diner op uitnodiging van de Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf. Hierbij was ruimte voor de aanwezigen om verder in contact te komen met elkaar en informatie uit te wisselen over actuele thema’s en gewenste samenwerkingen.

Groepsfoto op Ecopark Cloppenburg

Op de tweede dag worden thema’s verder uitgediept op het Ecopark Cloppenburg, een bovenregionaal bedrijventerrein aan het knooppunt van A1 en de E233 (Zwolle-Bremen). Hier werd presenteerden vier bedrijven zich en werden gesprekken gevoerd over circulaire economie en het ontwikkelen van nieuwe duurzame materialen. Hierin werd de wens uitgesproken om ook aan weerszijden van de grens van elkaar te leren. 

De dag vervolgde met een reis richting Bad Bentheim, waar in 2019 een trein richting Neuenhaus is gerealiseerd. Vanuit Nederland en Nedersaksen wordt gewerkt aan het doortrekken van deze lijn tot Coevorden, waarmee ook vanuit Noordoost-Nederland een goede grensoverschrijdende ov-verbinding wordt gerealiseerd richting Bad Bentheim.   

Treinverbinding Bad Bentheim - Neuenhaus

Goede samenwerking

Met een goede samenwerking wordt ingezet op een sterke grensregio. Maar dit gaat niet vanzelf. Daarvoor is kennis nodig van elkaars structuren, van de actuele onderwerpen en ook elkaars werkzaamheden. Zo kan er een goede wisselwerking ontstaan. Met de grenslandreis is de basis versterkt en zal ook in de toekomst worden voortgebouwd om kansen te verzilveren voor een sterke, vitale grensregio.