Regiodialoog in Zeeuws-Vlaanderen van start

Het is belangrijk dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is en dat iedereen gelijke kansen heeft. De plek waar je woont mag hierbij niet van invloed zijn. In maart 2023 verscheen het rapport Elke regio telt!. Daaruit bleek dat er in Nederland onwenselijke verschillen zijn in welvaart en welzijn. Sommige regio’s, met name regio’s aan de rand van Nederland, blijven achter. Daarom wordt in tien regio’s gestart met een regiodialoog om te kijken waar het knelt en waar kansen liggen. Op 7 en 8 maart vindt de eerste regiodialoog plaats in Zeeuws-Vlaanderen.

Beeld: ©Rob Poelenjee / Rijksoverheid
Straat in Hulst aan het water

Samen in gesprek

Op donderdag 7 maart is de eerste tweedaagse regiodialoog van start gegaan in Zeeuws-Vlaanderen. Hier sluiten betrokkenen aan vanuit de gemeenten, Rijksoverheid en maatschappelijke partijen vanuit onder andere de sectoren zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit en inwoners. Door het gesprek op te zoeken in verschillende regio’s is niet alleen aandacht voor de regionale opgaves en hoe deze duurzaam op te lossen, maar wordt ook duidelijk waar de samenwerking tussen het Rijk en de regio versterking nodig heeft.

Kansen

Regio’s aan de rand van Nederland hebben door hun ligging te maken met specifieke uitdagingen. Er wonen vaak minder mensen, voorzieningen nemen af en mogelijkheden aan de andere kant van de grens worden te weinig benut. Hierdoor blijven kansen liggen. Er is meer en vooral ook iets anders nodig dan wat er tot nu toe is gedaan vanuit de Rijksoverheid. De komende twee dagen worden daarom benut om een gedeelde basis in beeld te krijgen vanuit Rijk en regio.

Meer weten over de uitwerking van Elke regio telt! en de regiodialogen? Lees ook de Kamerbrief over de verdere aanpak rondom Elke regio telt die op 1 maart is verschenen.