Kansen voor groei in beeld bij bezoek aan Zuidoost-Drenthe

Op 6 maart bezocht minister Hugo de Jonge Zuidoost-Drenthe in het kader van Elke regio telt. Het belang van regionale ontwikkeling kwam goed in beeld op de Greenwise Campus, waar ook de kansenagenda ‘gezonde groene kansen’ werd toegelicht. Daarna kwam het gesprek op de sociaal maatschappelijke uitdagingen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Michiel de Fotograaf
Minister De Jonge in gesprek op Greenwise Campus

Greenwise Campus

Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Emmen en maakt deel uit van het versterken van het regionale ecosysteem van kennis en innovatie in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I & II. Minister De Jonge maakte hier kennis met de gedeputeerde van Drenthe en de burgemeester van Emmen en sprak over het proces Elke regio telt, Zuidoost-Drenthe is één van de tien regio’s is waar een regiodialoog zal worden georganiseerd. Vanuit Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden is al een begin gemaakt met het in kaart brengen van kansen en opgaves, door het opstellen van de kansenagenda ‘Grenzeloze Groene Kansen’. Deze werd op de Greenwise Campus verder toegelicht en er werd gesproken over hoe het wonen en leven in Zuidoost-Drenthe voor de inwoners kan worden verbeterd.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Michiel de Fotograaf
Groepsgesprek over regionale ontwikkeling op het gebied van kennis en innovatie

Modelwoning Emmerhout

In Emmerhout staat een modelwoning die laat zien wat er mogelijk is bij het verduurzamen van een woning. Na een korte rondleiding door deze woning ging Minister De Jonge in gesprek met twee bewoners van Emmerhout en een energiecoach. De bewoners hebben hun huis laten verduurzamen en waren heel tevreden over de verbeteringen. Het gesprek ging verder over het belang van samenwerking en een goede aanpak om huizen energiezuiniger te maken en bewoners hierin mee te krijgen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Michiel de Fotograaf
In gesprek met twee bewoners van Emmerhout

Intergenerationele armoede

Vanuit het netwerk Alliantie van Kracht werd daarnaast verteld over het leven in intergenerationele armoede en het doorbreken van de negatieve spiraal van armoede. Intergenerationele armoede is een kenmerkende opgave in de regio, daarom sprak de minister met ervaringsdeskundigen over de gevolgen van armoede die vaak van ouder op kind wordt overgedragen. Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de overerfbare armoede: onder andere een aanpak op de langere termijn en maatwerk per gezin zijn belangrijke randvoorwaarden om dit probleem op te lossen. De ambitie van Alliantie van Kracht is dat er over 20 jaar niemand in hun werkgebied nog langdurig in armoede leeft. Dit draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen in Zuidoost-Drenthe.