Project Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland goedgekeurd door Interreg Vlaanderen-Nederland

Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland is op 20 maart 2024 door het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland goedgekeurd. Dit driejarige project richt zich op het ontwikkelen van een methodiek voor de aanpak van grensbelemmeringen in samenwerking met betrokken instanties.

Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland van start

Grensoverschrijdend samenwerken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kan belemmerd worden door verschillen in regelgeving en bevoegdheden tussen Vlaanderen en Nederland. Het project Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland is een uitwerking van de adviezen van de bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen (werkgroep Donner - Berx), waarna op de Vlaams-Nederlandse regeringstop van januari 2023 werd besloten om meer prioriteit aan het groeipotentieel van de grensregio te geven en een projectvoorstel voor een schakelpunt grensbelemmeringen in te dienen.

Het schakelpunt zal de komende drie jaar als pilot opereren en ontwikkelt een werkwijze voor het aanpakken van grensbelemmeringen.  De projectpartners zijn het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vlaamse Overheid, de provincie Zeeland, expertisecentrum ITEM  en Universiteit Hasselt. De projectpartners streven naar een versterkte en duurzame samenwerking tussen alle overheidslagen en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland voor de aanpak van praktische grensbelemmeringen in de grensregio’s. Vanuit het programma Interreg Vlaanderen–Nederland wordt hiervoor een subsidie van ruim 1 miljoen euro toegekend.

Programmalogo Interreg