Delta Climate Center gepresenteerd

Op woensdag 10 april is het Delta Climate Center in de Lasloods, onderdeel van de kenniswerf, in Vlissingen feestelijk gepresenteerd. Het Delta Climate Center wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen en van de provincie Zeeland

Presentatie Delta Climate Center

Het Delta Climate Center wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan een duurzame toekomst voor de Zeeuwse delta en daarmee delta’s over de wereld. Voor ruim 250 bezoekers vertelde wetenschappelijk directeur Albert Klein Tank, samen met een aantal medewerkers, hoe het centrum dit gaat doen. Klein Tank stipte vier punten aan die het centrum uniek maken: de samenwerking tussen mbo, hbo en wo in onderwijs en onderzoek, de thema’s water, energie en voedsel en hoe het hier invulling aan geeft, de innovatieve werkvormen waarmee het centrum haar doelen wil bereiken en dat ze de gehele provincie als een living lab ziet.

Drie icoonprojecten

Bij de presentatie van het Delta Climate Center werden de drie icoonprojecten uitgelicht. Dit zijn meerjarige onderzoeksprojecten waarmee het Delta Climate Center een vliegende start maakt: Delta Protein, Flexible Deltas en Procez. Hieraan werken alle partners van het samenwerkingsverband van de Delta Climate Center aan samen. De samenwerking bestaat uit Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, HZ, UCR en NIOZ) met twee universiteiten (Utrecht en Wageningen)

Kompas

Het Delta Climate Center is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen en van de provincie Zeeland. Commissaris van de koning Han Polman blikte tijdens de bijeenkomst kort terug op de totstandkoming van het compensatiepakket en gedeputeerde Harry van der Maas benoemde het belang van het Delta Climate Center.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Meer onderzoek en onderwijs maakt onze regio sterker. Het is van grote betekenis voor met name bedrijven en jongeren in Zeeland.”

Polman sprak ook zijn dank uit aan Bernard Wientjes, die het compensatiepakket Wind in de Zeilen samenstelde en topambtenaar Siebe Riedstra, die zorgde voor de uitvoering van het pakket. Beiden waren aanwezig in de Lasloods. “We liggen op koers met de uitvoering”, sloot Polman zijn toespraak af. “We hebben nu ook een kompas. Ik wens het centrum een heel goede vaart.”