Grenzeloze leefbaarheid maak je samen!

Op maandag 15 april bezocht minister Hugo de Jonge de gemeente Eijsden-Margraten in Zuid-Limburg. Dit werkbezoek stond in het teken van ‘Elke regio telt!’. Met onderwerpen als bereikbaarheid, leefbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking op het programma, werden onder andere het streekmuseum Grueles en het zuidelijkste treinstation van Nederland bezocht. Ook de Regio Deal “Ingenieus, Groen en Gezond; Zuid-Limburg maakt Nederland groter” kwam kort aan bod in de gevoerde gesprekken.

Beeld: Ilse Leijtens
Rondwandeling Eijsden met minister Hugo de Jonge

Samenwerking in kleine kernen

Het verenigingsleven en het naar elkaar omzien bepalen de leefbaarheid in kleine dorpen als Gronsveld en Eijsden. Samenwerking in en tussen de dorpen leidt ook tot initiatieven die bijdragen aan die leefbaarheid, zo bleek tijdens het bezoek aan het Streekmuseum Grueles in Gronsveld. Minister Hugo de Jonge opende daar een schapenstal die onlangs de Limburgse Kern met Pit-verkiezing heeft gewonnen. Deze verkiezing daagt bewoners uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren en hun leefomgeving te verbeteren. In Gronsveld leverde dat een unieke samenwerking op tussen heemkundevereniging Grueles (onderzoek naar de leefomgeving), zorgcentrum Envida en Talent (groepsbegeleiding en dagbesteding voor jongeren). Helaas viel de daadwerkelijke opening door de regen in het water, maar des te meer tijd had de minister om een Limburgse vlaai uit het bakhuis te halen en het gesprek te voeren over het belang van het verenigingsleven voor de sociale cohesie in Limburg.

Beeld: Ilse Leijtens

Over de grens

Na het bezoek aan het streekmuseum volgde een busreis naar station Eijsden, het meest zuidelijke treinstation van Nederland. Vanaf juni 2024 rijdt hier ook de ‘drielandentrein’, waarmee inwoners in 30 minuten vanuit Maastricht in Luik en Aken kunnen komen. Omdat dit nieuwe kansen biedt worden hier volop plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het stationsgebied en de omgeving op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Tegelijkertijd is de 30-minutenregio binnen dit gebied niet vanzelfsprekend, vanwege beperkingen in het lokale openbaar vervoer.

Vervolgens ging de reis richting de Maas, die in Eijsden de grens vormt met België. Met uitzicht op Wallonië werd in eetcafé Aon ’t Bat een gesprek gevoerd over de invloed van milieubeleid in de buurlanden op de leefbaarheid en gezondheid in Eijsden-Margraten.   

Beeld: Ilse Leijtens

Inzet Regio Deal

Tot slot kwam ook de inzet van de Regio Deal in Zuid-Limburg aan de orde, waarin één van de programmalijnen zich richt op het behouden en versterken van het unieke landschap. In gesprek met de (Belgische) projectleider en de burgemeester van Voeren (BE) werd aandacht gevestigd op het Regio Deal Project ‘Grenzeloos Bocagelandschap’. Dit grensoverschrijdende project is gelegen in de Voerstreek (Belgisch Limburg), het Land van Herve (Waals België) en het Zuid-Limburgse Heuvelland en een unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse gemeenten. Het Bocagelandschap, is een oud cultuurlandschap dat zich kenmerkt door kleinschaligheid, waarbij perceelgrenzen worden gemarkeerd door heggen, houtwallen of terrassen. 

De financiële bijdrage uit deze Regio Deal draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van het gebied en aan de ambitie van deze regio om een innovatieve, circulaire en duurzame grensoverschrijdende kennisregio te worden. Met goed leven, wonen en werken voor alle inwoners in een gezond en aantrekkelijk landschap.