Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Regio's aan de grens

Dag lezers,

Inmiddels alweer een maand onderweg in het nieuwe jaar, de hoogste tijd voor een nieuwe bomvolle nieuwsbrief Regio’s aan de grens. Inmiddels is ook de gloednieuwe website www.regiosaandegrens.nl gelanceerd, neem vooral een kijkje! Verder lees je in deze editie meer over het kennisuitwisselingstraject dat voor regio’s aan de grens wordt opgezet, de Kamerbrief grensbelemmeringen bestuurlijke werkgroep, het rapport Kansenongelijkheid in grensregio’s, de slotverklaring van de Vlaams- Nederlandse top en nog veel meer.

Veel leesplezier!

SAVE THE DATE 6 april Kennisuitwisselingstraject regio's aan de grens

Op donderdag 6 april 2023 zal, in samenwerking met provincie Groningen en Oost- Groningen, aftrap worden gegeven aan het kennisuitwisselingstraject bestaanszekerheid voor regio’s aan de grens. Dit traject wordt opgezet vanuit het ministerie van BZK, VWS en SZW om in te spelen op de behoefte van regio’s aan de grens om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen op de thema’s energiearmoede en gezondheidsachterstand en gezamenlijk te komen tot effectieve aanpakken, interventies en uitvoering. Dit zijn de kaders, maar de invulling wordt door jullie bepaald. Tijdens de Kick Off zal namelijk breed worden geïnventariseerd wat dit traject verder zou moeten bieden om goed in te spelen op jullie behoefte en vragen.

Voor wie is het traject?

Voor dit traject zijn we opzoek naar beleidsmedewerkers van gemeenten (uit de regio’s aan de grens) die zich bezig houden met praktijkgerichte aanpakken en/of de uitvoering van beleid voor energie-armoede en gezondheidsachterstanden.

Wat wordt er verwacht?

De praktijk staat centraal en het traject valt of staat met actieve deelname en  kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Van deelnemers wordt dus verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren in het traject om elkaar verder te helpen en op lokaalniveau vooruit te komen. Insteek is om de bijeenkomsten elke keer op een andere locatie in de regio’s aan de grens te laten plaatsvinden. Kent u een collega voor wie dit interessant is, stuur de uitnodiging van vooral door! 

Aanmelden?

Wilt u verzekerd zijn van deelname aan dit traject? Meld u dan snel aan door een mail te sturen aan postbus.regiosaandegrens@minbzk.nl met uw naam, functie en organisatie. Ook voor vragen kunt u bij dit mailadres terecht.

Kamerbrief over vervolg bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

De Ministerraad heeft ingestemd met de afspraken die minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemaakt met de Vlaamse regering en met bestuurders in de grensregio om grensoverschrijdende samenwerking beter te ondersteunen. Daarbij is benadrukt dat de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland fungeert als bestuurlijke verbinder tussen de grensregio met Vlaanderen en de Nederlandse regering. De ondersteuning wordt versterkt zodat het als schakelpunt gaat opereren tussen de grensregio’s, de centrale overheden, kennisinstellingen en internationale organisaties, zoals de Benelux en de Europese Unie.

Hier lees je de volledige Kamerbrief over het schakelpunt.

CoP Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Eind 2022 is het Kennis en Leerprogramma van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart gestart met vijf ‘Communities of Practice’ (CoP’s) om samen doelgericht te leren, ervaringen uit te wisselen en het brede welvaartsdenken verder te brengen.

De CoP “Brede welvaart: basis voor gebiedsgericht werken” richt zich op het volgende:

  1. het in beeld krijgen van de kansen en kwetsbaarheden van een gebied
  2. deze inzichten vertalen naar integraal werken en inzichtelijk krijgen welke bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.

In een multidisciplinair team, waarin onderzoek, beleid en praktijk vertegenwoordigd zullen zijn, zal het thema gebiedsgericht werken met brede welvaart in verschillende bijeenkomsten worden uitgediept aan de hand van enkele regionale casussen uit de praktijk.

Heb je belangstelling voor deelname aan deze CoP? Neem dan contact op met de coördinerende organisatie HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Meer weten over het programma? Lees dan hier verder over het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.

Vlaams-Nederlandse top

Op 31 januari troffen de Nederlandse en Vlaamse regering elkaar tijdens de Vlaams-Nederlandse top. De top staat in het teken van de hechte samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Het is de zesde editie van de top, die over en weer in Nederland en Vlaanderen wordt gehouden.

Minister-president Rutte en de Nederlandse afvaardiging ontmoetten de Vlaamse minister-president Jambon en de Vlaamse ministers in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Hier spraken de bewindspersonen elkaar tijdens verschillende bilaterale ontmoetingen over grensoverschrijdende samenwerking en onderwerpen als klimaat, energie, de Europese economie en veiligheid. Tijdens de top is meermaals benadrukt hoe belangrijk de samenwerking tussen beide landen is en dat we door de grenzen heen verbonden zijn.

Hier is de hele slotverklaring te lezen.

Kamerbrief Ondersteunen van gemeenten bij het aanpakken van kwetsbare gebieden met het Volkshuisvestingsfonds 2023

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de contouren van het Volkshuisvestingsfonds voor 2023 met de Tweede Kamer en ondersteunen van gemeenten bij het aanpakken van kwetsbare gebieden met het Volkshuisvestingsfonds 2023

De gehele brief met contouren van het Volkshuisvestingsfonds lees je hier.

Kamervragen Atlas Afgehaakt Nederland

In de Atlas afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd de ruimtelijke weerslag van ‘afhaken’. Feitelijke of gevoelde maatschappelijke achterstelling kan ertoe leiden dat mensen ‘afhaken’ van het traditionele bestel. Dit betekent dat ze minder vertrouwen in de politiek hebben, niet (meer) stemmen of kiezen voor, wat de auteurs in hun woorden noemen, ‘buitenstaanderspartijen’. Tijdens een verslag schriftelijk overleg (VSO) heeft de vaste commissie voor binnenlandse zaken Kamervragen gesteld over de kabinetsreactie op dit rapport en over andere onderwerpen zoals openbaar bestuur, grensoverschrijdende samenwerking en de kwaliteitseis grenseffecten.

Hier lees je de beantwoording van de gestelde Kamervragen.

Rapport TNO Energiearmoede

TNO heeft een nieuw rapport uitgebracht over energiearmoede. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2022 ruim 600 duizend huishoudens (circa 510 duizend in 2020) in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen.

Hier lees je het hele rapport van TNO.

Werkbezoek Achterhoek

Op maandag 23 januari 2023 bezocht minister Bruins Slot de Achterhoek. Reden voor het bezoek was de recente afronding van de Regio Deal uit 2019. Samen met Parkstad Limburg was de Achterhoek de eerste regio die haar deal afrondde. Tijdens het werkbezoek kreeg de minister inzage in een grote variatie aan projecten: de dag startte bij Uuthuuskes in Doetinchem, project Zonvarken en eindigde het werkbezoek bij het Grenslandcollege.

Hier lees je een uitgebreidere terugblik van het werkbezoek aan de Achterhoek.

Inschrijvingen grensoverschrijdende Kleinprojectenfonds EUREGIO open

Het zogenoemde Kleinprojectenfonds is goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma en begin 2023 van start gegaan.

Projectvoorstellen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten binnen de thema’s: onderwijs, gezondheidszorg, administratieve samenwerking en vertrouwensopbouw. Voorwaarde voor de subsidie is de samenwerking tussen minstens twee partners, waarvan één uit het Nederlandse en één uit het Duitse deel van het programmagebied. De maximale subsidie die kan worden aangevraagd voor een project is €25.000,-.

Op deze website van de EUREGIO vind je meer informatie.

Rapport Kansenongelijkheid grensregio’s

Platform31 heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een onderzoek uitgevoerd naar of en hoe gemeenten in grensregio’s inzetten op kansenongelijkheid. In dit verkennende onderzoek wordt onderzocht of het thema kansengelijkheid bij de Nederlandse grensregio’s op het netvlies staat, welke acties zij ondernemen op dit vraagstuk, met welke partijen wordt samengewerkt en welke doelstellingen en kennisbehoeften zij hebben voor de toekomst.

Hier is het gehele rapport van Platform31 te lezen.  

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio's aan de grens. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen over de nieuwsbrief of over Regio's aan de grens contact met ons op via het contactformulier op regiosaandegrens.nl.