Interbestuurlijke en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland werkt samen met Duitsland en België aan grensoverschrijdende kansen en opgaven. Deze samenwerking vindt allereerst plaats in de grensregio’s zelf. Daarnaast zijn met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Vlaanderen en Wallonië afspraken gemaakt over een samenwerkingsstructuur en werkwijze. Elkaar kennen en weten wat er speelt, is van essentieel belang voor onderwerpen als veiligheid, arbeidsmarkt, onderwijs en vervoer. Dat maakt het mogelijk om inhoudelijke agenda’s of prioriteiten vast te stellen en concrete projecten of knelpunten aan te pakken.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt op verschillende manieren samen met buurlanden. Zo is er de Grenslandagenda Noordrijn-Westfalen en de Samenwerkingsagenda met Nedersaksen aan de Duitse zijde. Ook is er intensieve samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Zo is er onder andere een bestuurlijke werkgroep Grensbelemmeringen opgericht om de samenwerking met Nederland en Vlaanderen te versterken. Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Hier lees je meer over de bestuurlijke werkgroep Grensbelemmeringen en de aanbevelingen.

De samenwerking met Nedersaksen en Wallonië vraagt om een verdere ontwikkeling, belangrijk hierbij zijn tijd en zorgvuldigheid. Het vraagt ook afstemming met alle interbestuurlijke partners in Nederlanden met de partners aan de andere kant van de grens. Met Nedersaksen is de afgelopen jaren met de samenwerkingsagenda een solide basis gelegd, waarop de komende periode zal worden voortgebouwd. 

Hoewel het hierboven tot nu toe vooral de samenwerking met de buurlanden is geschetst, ligt de basis, van interbestuurlijke samenwerking tussen gemeenten, provincies en Rijk ter bevordering van grensregio’s, aan Nederlandse kant. De commissarissen van de Koning van Overijssel, Zeeland en Groningen spelen een coördinerende rol om partnerschappen over de grenzen te versterken. Deze interbestuurlijke samenwerking maakt onderdeel uit van het programma Regio’s aan de grens – van de gebiedsgerichte inzet en rijksinzet tot kennis en innovatie. Samenwerking vormt de basis voor het gezamenlijk versterken van de regio’s aan de grens op sociaal, ruimtelijk en economisch vlak.