Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Regio's aan de grens

Beste lezer,

Nu de zomer overloopt in de herfst kijken we graag naar de belangrijkste momenten die zijn geweest en gaan komen. Naast het demissionaire kabinet vond ook nog een ministerwissel plaats. Minister Hugo de Jonge is nu (demissionair) minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn blij dat ook de komende tijd onder minister De Jonge gewerkt kan worden aan belangrijke onderwerpen als ‘Elke regio telt!’.

Veel leesplezier!

Werkbezoek Limburg

Op 28 augustus bezocht demissionair minister Hanke Bruins Slot (op dat moment nog minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) Zuid-Limburg. Na het ontvangst in Schinveld voerde de minister gesprekken over de uitdagingen die bijvoorbeeld grensbarrières met zich meebrengen en het rapport ‘Elke regio telt!’ met inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Lees hier meer over het bezoek aan Schinveld.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens

Webinar en vervolg kennistraject

Webinar

Op 10 oktober zal een webinar worden georganiseerd over de (extra) middelen die beschikbaar worden gesteld voor de verduurzaming van kwetsbare dorpen en wijken en het tegengaan van energiearmoede. De webinar is specifiek voor gemeentes in grensregio’s. Centraal staat de vraag hoe gemeentes een grotere aanpak (verdergaande verduurzamingsstappen) kunnen opzetten voor de koopwoningen in hun gemeente en er zal gesproken worden over de mogelijkheden en ondersteuning voor collectieve aanpakken. Dit webinar is specifiek voor gemeentes in de grensregio’s. Kijk hier voor meer informatie over het webinar.

Kennistraject
Op 7 november vindt de volgende fysieke bijeenkomst van het kennistraject plaats in Parkstad Limburg. Naast inzage in de werkwijze van Parkstad is de nadrukkelijke bedoeling van de bijeenkomst om met elkaar het gesprek te voeren over wat werkt en wat niet werkt. De bijeenkomst is gericht op beleidsambtenaren die zich bezighouden met de onderwerpen energiearmoede en gezondheidsachterstanden.

Meld je hier aan voor het kennistraject.

Week voor de regio’s en steden

Dit jaar zal de week van regio’s en steden plaatsvinden van 9 t/m 12 oktober. Tijdens deze vierdaagse bijeenkomst laten regio's en steden zien hoe ze groei en werkgelegenheid creëren en het cohesiebeleid van de Europese Unie in praktijk brengen. Ook wordt getoond hoe lokale en regionale overheden van belang zijn voor een goed bestuur in Europa.

Kijk op de website voor meer informatie.

Opening Delta Climate Centrum Zeeland

Het Delta Climate Center in Vlissingen gaat begin oktober van start. Een mooie samenwerking tussen Zeeuwse kennisinstellingen met onder andere de universiteiten van Utrecht en Wageningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee met steun van het ministerie van OCW met de ambitie om een toonaangevend kennisinstituut te worden. Onderwijs en onderzoek komen hier samen op het gebied van water- en energiebeheer en nieuwe vormen van voedselvoorziening. Voor studenten van het mbo, hbo en wo ontwikkelt Delta Climate Center een doorlopende leerlijn. Ook stimuleert Delta Climate Center business-development en startups die zich bezighouden met water, voedsel en energie. Het centrum is onderdeel van het compensatiepakket Wind in de zeilen. Meer informatie over het Delta Climate Center is te vinden op de nieuwe website van het Delta Climate Center.

Indienen voorstellen Regio Deals

Tot 31 oktober is het nog mogelijk om een voorstel in te dienen voor een nieuwe ronde Regio Deals via www.rvo.nl/regiodeals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich als partners samen in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Hiervoor is €384,6 miljoen gereserveerd.

Motie aangenomen in Eerste Kamer over hybride werken van grensarbeiders

In de Eerste Kamer is op 26 september een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht zo snel mogelijk het hernieuwde gesprek met Duitsland en België aan te gaan om het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders op te lossen. Op het gebied van sociale zekerheid zijn er al overeenkomsten gesloten, maar niet op het gebied van belastingverdragen. Met de motie wordt geprobeerd om een deel van de discoördinatie met sociale zekerheid op te lossen. Meer weten? Lees hier meer over de motie.

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio's aan de grens. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen over de nieuwsbrief of over Regio's aan de grens contact met ons op via het contactformulier op regiosaandegrens.nl.