Kennis en innovatie

Uit verschillende initiatieven in regio’s aan de grens bleek de afgelopen jaren dat het opdoen en delen van kennis belangrijke succesfactoren zijn. Om als overheden regionale en nationale opgaven effectief uit te voeren en aan te pakken, is het noodzakelijk de juiste kennis en instrumenten in handen te hebben. Steeds meer kennis en informatie komt ook op regionale schaal beschikbaar door de regionale planbureaus en door de regionale monitor Brede Welvaart van het CBS. Dit helpt in het kiezen van de juiste aanpak en bij het bewaken van resultaten.

Verder wordt het onderling uitwisselen van kennis en vernieuwende aanpakken tussen regio’s aan de grens verder gestimuleerd en ondersteund, onder andere door samenwerkingen met universiteiten zoals Universiteit Utrecht, Maastricht University, UHasselt en de Universiteit Gent. Vanuit het programma Regio’s aan de grens is daarnaast het kennisuitwisselingstraject voor regio’s aan de grens over de onderwerpen gezondheidsachterstanden en energiearmoede gestart. Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) faciliteren wij dit tweejarige traject. In april 2023 vond hiervan een eerste bijeenkomst plaats. Gedurende twee jaar zullen diverse webinars en fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd waarin beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en Rijk leren van elkaars aanpakken.

Daarnaast is in het najaar van 2022 het Nationaal Netwerk Brede Welvaart opgericht. Binnen dit Netwerk bundelen 6 regionale planbureaus en vier Rijksdepartementen de krachten om gezamenlijk werk te maken van Brede Welvaart. Dit doen ze door middel van een kennis- en leerprogramma met vijf hoofdthema’s rondom regionale vraagstukken, waarin verschillende overheden en onderzoekers gezamenlijk in Communities of Practice (CoP’s) samenkomen. Meer daarover lees je hier.

Met City Deals en Town Deals worden innovatieve en meer passende oplossingen ontworpen voor specifieke vragen in de regio’s aan de grens zoals de City Deal Impact Ondernemen. De City Deal Impact Ondernemen moet duurzaam en verantwoord ondernemen stimuleren. Steden, provincies en het Rijk werken samen met impact ondernemers (en hun netwerken) om bekende barrières rondom impact ondernemen te overwinnen. Daarnaast is de Town Deal ‘Sterke Streken’ gestart, een coproductie van het programma Regio’s aan de grens en Agenda Stad, waar aan opgaven binnen het thema aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat wordt gewerkt. Meer weten over deze Town deal? Hier vind je meer informatie.