Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Regio's aan de grens

Beste lezer,

Met de feestdagen voor de deur blikken we graag nog even terug op de recente ontwikkelingen rondom Regio’s aan de grens. Dit keer met onder andere een voortgangsbrief over Regio’s aan de grens, een nieuwe samenwerking met het CBS voor het verzamelen van grensdata en een terugblik op de Grenslandconferentie.

Veel leesplezier!

Voortgangsbrief Regio’s aan de grens

De afgelopen tijd is er vanuit het programma Regio’s aan de grens vol energie gewerkt aan de uitdagingen in grensregio’s. In de voortgangsbrief lees je meer over de inzet van het programma en worden de ambities voor de komende tijd beschreven. Hierbij is het sleutelwoord samenwerking om zo aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven. Door de handen ineen te slaan met mensen uit de regio’s en met partners; met bedrijven, kennisinstellingen en medeoverheden. Wil je meer lezen over het programma Regio’s aan de grens en de overlap met ‘Elke regio telt!’? Hier kan de volledige voortgangsbrief worden gelezen.

Terugblik Grenslandconferentie

Op 6 december stroomde De Vereeniging in Nijmegen vol voor de Grenslandconferentie. Hier stond de samenwerking in het grensgebied tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen centraal. De aanwezigen konden deelnemen aan diverse workshops over bijvoorbeeld grensoverschrijdende fietsverbindingen, werkcultuur aan weerszijden van de grens of het aantrekken van internationaal talent. Daarnaast werd tijdens de conferentie de nieuwe Grenslandagenda gepresenteerd en werd de Grenslandprijs uitgereikt aan het project EUREGIO Youth. Een verslag van de Grenslandconferentie is hier te lezen.

Beeld: ©Eveline van Elk

Samenwerking CBS grensdata

Samen met het CBS is het project ‘Duurzame ontsluiting grensdata’ opgezet. Door data uit Nederland, Duitsland en België open source beschikbaar te stellen ontstaat er meer inzicht in de beschikbaarheid van banen, woningen en voorzieningen aan de andere kant van de grens. Zo kan beter worden gekeken naar de kansen en uitdagingen in een regio. Lees hier meer over de duurzame ontsluiting grensdata.

Meer interessant nieuws over grensoverschrijdende data lezen? Met bijdragen van het RIVM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Duitse Umweltbundesamt (UBA) heeft BIJ12 een grensoverschrijdende dataset met stikstofemissies beschikbaar gesteld. De dataset helpt provincies en hun gebiedspartners in de grensregio’s bij het vormen van een gezamenlijk feitenbeeld. Verder lezen over de dataset voor stikstofaanpak in grensgebieden kan hier.

Tweedaagse bijeenkomst Town Deal Sterke Streken

Op 16 en 17 november brachten deelnemers aan de Town Deal Sterke Streken een bezoek aan de gemeenten Noardeast-Fryslân en het Hogeland. Bij de tweedaagse stonden de projecten van de vijf deelnemende gemeenten centraal en werd gesproken over samenwerking tussen de verschillende overheden, ministeries, waterschappen en andere belanghebbenden. Ook kwam de veranderende rol van gemeentes aan bod. In de Town Deal zijn kennisdeling en samenwerking essentiële onderdelen, om daarmee verder aan de slag te gaan aan de uitdagingen waarmee de deelnemende gemeenten Voerendaal, Beesel, Bronckhorst, Noardeast-Fryslân en het Hogeland te maken hebben. Meer weten over de tweedaagse? Lees hier het verslag van de Town Deal bijeenkomst.

Regio deals vierde tranche van start

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaf op 1 november in Ede het officiële startsein voor 14 nieuwe Regio Deals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te verhogen.

De volgende Deals gaan van start in regio’s aan de grens: Het North Sea Port District gaat aan de slag met grensoverschrijdende arbeidsmarkt, bereikbaarheid, cultuur en innovatie. In Limburg gaan twee Deals van start: één in Parkstad Limburg, voortbouwend op de deal die zij in de tweede tranche hebben gesloten en één Regio Deal waarin Sittard-Geleen en Maastricht Heuvelland de handen ineenslaan. Arnhem-Nijmegen zet in op een beter werkende arbeidsmarkt en intensivering van de samenwerking met het aangrenzende Duitsland. In Twente ligt de nadruk op de koppeling tussenarbeidsmarkt en onderwijs en de samenwerking met de Duitse partners over de grens. In Zuid- en Oost-Drenthe wordt voortgebouwd op een eerdere Deal en krijgt de samenwerking met Duitsland ook in deze regio plek in de uitwerking. Noordwest-Friesland zet in op een vitale economie en toekomstbestendige mobiliteit, kwaliteit van leven en op de natuur in balans. Lees hier meer over de Regio Deals.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Freek van den Bergh

Terugblik bijeenkomst kennistraject in Parkstad

Op 7 november vond in stadsregio Parkstad de tweede fysieke bijeenkomst plaats van het kennistraject plaats. In dit traject staat gezamenlijk leren van (elkaars) aanpakken rondom energiearmoede en gezondheidsachterstanden centraal. Na een warm ontvangst in Heerlen kregen de aanwezigen een beeld van de geschiedenis van stadsregio Parkstad en de uitdagingen waar nu aan gewerkt wordt. In de middag ging de groep uiteen naar locaties in Heerlen en Kerkrade om op locatie te horen en zien wat er wordt gedaan op de thema’s arbeidsparticipatie, energiearmoede, gezondheid en vitaliteit.

We kijken terug op een mooie dag, hier leest u een verslag van deze bijeenkomst van het kennistraject. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024. Deze dag zal georganiseerd worden door Zeeland. Wilt u meer weten over het vervolg van dit traject? Stuur dan een bericht naar Postbus.regiosaandegrens@minbzk.nl.

Beeld: ©Aron Nijs Fotografie

Analyse ITEM van politieke programma’s op aandacht grensregio’s

Op 17 november vond de jaarconferentie van het Expertisecentrum ITEM van Maastricht University plaats. Hier kwamen verschillende thema's aan de orde zoals krachtige Europese economische kernregio’s, innovatief EU- beleid voor meer cohesie aan de grens, Grenseffecten en grensoverschrijdende structuren voor grensoverstijgende opgaven.

In het kader van de verkiezingen op 22 november organiseerde ITEM daarnaast een bijeenkomst waar ze hun analyse van partijprogramma’s op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking presenteerden. Ook werd er gekeken naar de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de grensregio. Hiervoor hebben ze zich gericht op de vijftien hoogst gepeilde partijen. Lees hier het volledige rapport van ITEM.

Voortgang Wind in de zeilen

Op 12 oktober vond de netwerkdag van Wind in de zeilen plaats. Met ongeveer 60 mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van het pakket Wind in de zeilen werd teruggeblikt op de afgelopen drie jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. De bijeenkomst vond plaats in Den Haag, waar de deelnemers werden ontvangen en toegesproken door Minister Hugo de Jonge. Lees hier meer over de netwerkbijeenkomst van Wind in de zeilen.

Daarnaast is recent de voortgangsrapportage van het pakket Wind in de zeilen gepubliceerd. Er is mooie vooruitgang geboekt en er ontstaan nog steeds nieuwe kansen. Zo zijn er plannen om twee hoogspanningsstations in de buurt van Terneuzen te bouwen en met een elektriciteitssnelweg de Westerschelde over te steken. Lees hier de zevende voortgangsrapportage van Wind in de zeilen.

Beeld: Herman Zonderland

Fijne feestdagen!

Team Regio's aan de grens wenst u fijne feestdagen!

kerstfoto team Regio's aan de grens

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio's aan de grens. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen over de nieuwsbrief of over Regio's aan de grens contact met ons op via het contactformulier op regiosaandegrens.nl.