Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Regio's aan de grens

Beste lezer,

Op 1 maart is een brief met verdere stappen rondom Elke regio telt! naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke brief waarin ook benoemd wordt dat de randen van het land extra aandacht nodig hebben. In deze nieuwsbrief lees je meer hierover. Ook lees je in deze nieuwsbrief over de start van een nieuw onderzoek naar het terughalen van vertrekkende jongeren en er komt weer een nieuwe bijeenkomst van het kennistraject aan.

Veel leesplezier!

Kamerbrief uitwerking Elke regio telt!

Een belangrijk moment, de verdere uitwerking van de kabinetsreactie op Elke regio telt! is op 1 maart naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin wordt beschreven hoe de basis voor een langjarige aanpak wordt gelegd om op duurzame wijze toe te werken naar vitale en leefbare regio’s. Dit gebeurt langs drie lijnen: (1) het herijken van de beleids- en investeringslogica; (2) het ontwikkelen van bouwstenen voor langjarige regionale toekomstagenda’s; en (3) het versterken en verstevigen van de relatie tussen Rijk en regio. Voor de tweede lijn was al gestart met het voorbereiden van regiodialogen in de vijf voorbeeldregio’s die genoemd zijn in het rapport Elke regio telt!. Hier zijn nog vijf andere regio’s aan toegevoegd. Lees hier de hele brief over de verdere uitwerking rondom Elke regio telt!

Beeld: ©Raad voor de leefomgeving en infrastructuur / Illustratie Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving (cover rapport 'Elke regio telt!')

Regio Deals vijfde tranche geselecteerd

Op 9 februari is bekend gemaakt dat 22 regio’s in totaal 384,6 miljoen euro extra van het Rijk ontvangen. Ze kunnen dat geld via de inzet van Regio Deals gebruiken voor plannen die het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. De 22 geselecteerde voorstellen vormen een mix tussen plattelandsgebieden, de stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens. De voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Kijk hier voor alle regio’s die deel uitmaken van de Regio Deals vijfde tranche.

Bijeenkomst kennistraject

Er komt een nieuwe bijeenkomst aan van het kennistraject aanpak energiearmoede en gezondheidsachterstanden voor beleidsambtenaren uit regio’s aan de grens. Schrijf 30 mei 2024 alvast in de agenda, want dan zal in Terneuzen de bijeenkomst van het kennistraject worden georganiseerd, voortbouwend op hun regionale aanpak van het tegengaan van (energie)armoede en gezondheidsachterstanden. De dag zal worden afgetrapt met de Zeeuwse context, waarna verdieping wordt gezocht. In de middag vinden workshops plaats. De uitnodiging volgt in de loop van maart. Updates over het programma worden ook gedeeld in onze agenda.

Grenslandreis Noordoost-Nederland en Nedersaksen plaatst samenwerking in de schijnwerpers

Op 8 en 9 februari is op initiatief van de Stuurgroep Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) een tweedaagse reis georganiseerd waarbij de samenwerking tussen Noordoost-Nederland en Nedersaksen centraal stond. Met dit tweedaagse bezoek is ingezet op het versterken en uitbreiden van de netwerken, het uitwisselen van kennis en het uitlichten van goede voorbeelden. In deze video wordt uitgelegd waarom de samenwerking tussen Nederland en Nedersaksen belangrijk is en lees hier het verslag van de Grenslandreis.

Nederlandse reactie op voorstel aanpak grensbelemmeringen

Op 12 december 2023 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de aanpak van grensbelemmeringen door het oprichten van grensoverschrijdend coördinatiepunten, ook wel cross-border coordination points. In Nederland is het voorstel positief ontvangen. Met de overweging dat er al veel speelt in Nederland rondom het oplossen van hindernissen in het grensgebied is besloten dat het voorstel om dit in heel Europa op te zetten op steun kan rekenen. Lees hier meer over de Nederlandse reactie op de voorgestelde aanpak rondom grensbelemmeringen.

Onderzoek van start naar het verleiden tot terugkeer van jongvolwassen vertrekkers uit hun regio

De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoeken hoe plattelandsgebieden jongvolwassen vertrekkers uit hun regio's kunnen verleiden om terug te komen. Al sinds jaar en dag hebben plattelandsgebieden te maken met het vertrek van een deel van hun jongeren, bijvoorbeeld vanwege een opleiding, werk of partner elders. In de context van vergrijzing en toenemende krapte op de arbeidsmarkt zien veel plattelandsgebieden graag een deel van de ‘vertrekkers’ terugkeren.

Het onderzoek met de titel ‘loslaten, boeien en binden’ is een samenwerking tussen de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksuniversiteit Groningen. Lees hier meer over het onderzoek.

Inzendingen voor de Grenslandprijs 2024 geopend

Op 26 september 2024 zal de volgende Grenslandconferentie plaatsvinden in Krefeld. Tijdens de conferentie wordt de nieuwe Grenslandagenda gepresenteerd en hier zal voor de vijfde keer de Grenslandprijs uitgereikt. Op dit moment kan je een project inzenden dat zich op bijzondere wijze inzet voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het winnende project ontvangt 5.000 euro. Kijk voor alle voorwaarden rondom deelname en meer informatie hier.

Minister Hugo de Jonge bezoekt diverse regio’s

Op 11 januari bezocht minister Hugo de Jonge Harkema en Gerkesklooster. Het bezoek werd gestart met een inleiding over de historie van het gebied in Harkema en vervolgde met een goed gesprek met medewerkers en inwoners van het Generatiehuis in Gerkesklooster. Lees hier meer over het bezoek aan Noordoost-Friesland. Verder staan er de komende tijd in het kader van Elke regio telt meer bezoeken met de minister gepland in diverse delen van Nederland. Zo wordt zichtbaar waar de kracht ligt van de regio, maar ook welke uitdagingen er spelen en om bij te dragen aan de verbinding tussen Rijk en regio.

Beeld: Marco Keyzer

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio's aan de grens. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen over de nieuwsbrief of over Regio's aan de grens contact met ons op via het contactformulier op regiosaandegrens.nl.