Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Regio's aan de grens

Beste lezer,

Er was veel aandacht voor regionale samenwerking de afgelopen tijd, met onder andere een debat over regio's en grensoverschrijdende samenwerking op de agenda. We geven in deze nieuwsbrief een korte samenvatting van het debat en delen de laatste updates rondom Elke regio telt. Zo zijn er al vier regiodialogen georganiseerd. Verder is het schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland van start en er staan mooie evenementen zoals het kennistraject op de agenda.

Terugblik debat regio’s en grensoverschrijdende samenwerking

Donderdag 16 mei debatteerde de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken met minister Hugo de Jonge over regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, CDA, Volt, SGP en VVD waren aanwezig. Het debat ging met name over 3 thema’s: Elke regio telt, Regio Deals en de spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid.  Kijk hier het debat terug.

Voortgang Elke regio telt

In maart en april zijn de eerste vier regiodialogen georganiseerd in Zeeuws-Vlaanderen, Twente, de Kop van Noord-Holland en Zuid-Limburg. Tijdens deze tweedaagse stonden regionale uitdagingen centraal en werd gereflecteerd op de samenwerking tussen rijk en regio. De eerste ervaringen met de tweedaagse zijn positief. De bereidheid vanuit de aangesloten departementen en de regionale experts om open en constructief met elkaar in gesprek te gaan, wordt aan alle kanten gewaardeerd. In de tot nu toe gevoerde regiodialogen wordt door middel van enkele casussen gekeken waar de knelpunten liggen. De blik van maatschappelijke partners op de samenwerking, gecombineerd met de andere regionale ervaringen zorgen voor diepgang en een veelzijdig beeld van wat er beter kan.  Er lopen naast de regiodialogen ook gesprekken om in kaart te brengen wat er nodig is voor de herijking van beleids- en investeringslogica. De opbrengsten uit al deze gesprekken vormen de basis voor een programmatische aanpak.

Lees ook:

Maatschappelijk effect als uitgangspunt bij opgaves? In Weert gingen ze je voor. Lees hier meer over de aanpak rondom opgavegerichte financiering.

Op 15 mei bezocht minister Hugo de Jonge Zaamslag en Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen. Lees hier meer over het werkbezoek waar ook Elke regio telt werd besproken. 

Kabinet werkt aan betere spreiding Rijksoverheid over het land. Lees hier meer over de plannen om regiobelang een belangrijkere plek in de besluitvorming te geven.

Beeld: ©Raad voor de leefomgeving en infrastructuur / Illustratie Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving (cover rapport 'Elke regio telt!')

Meld je nu aan voor een inspirerende bijeenkomst op 30 mei

Op 30 mei verzamelen beleidsmakers uit het sociale en fysieke domein zich in Terneuzen voor een sessie vol inspiratie en kennisuitwisseling rondom het tegengaan van gezondheidsachterstanden en (energie)armoede. Op het programma staan inzicht in de kracht en kwetsbaarheid van deze grensregio en concrete aanpakken om de brede welvaart in Zeeuws-Vlaanderen te versterken door diverse workshops. Ook is er is aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking via demoprojecten als het ‘gezondheidsactieplan’ en de uitrol van een leefplekmeter. Kijk hier voor het programma van het kennistraject op 30 mei en meld je hier aan. Aanmelden kan t/m vrijdag 24 mei.

Zeeuws-Vlaanderen telt!

Op 15 mei bracht minister Hugo de Jonge een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Dit bezoek maakt onderdeel uit van een serie regionale werkbezoeken in het kader van Elke Regio Telt!. Er werd gesproken over Elke regio telt, de inzet van Regio Deal en NOVEX-gebied North Sea Port District en het belang van ‘over de grens kijken voor samenwerking’. Lees meer over het werkbezoek.

Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland van start

Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland is op 20 maart 2024 door het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland goedgekeurd. Dit driejarige project richt zich op het ontwikkelen van een methodiek voor de aanpak van grensbelemmeringen in samenwerking met betrokken instanties. Lees hier meer over het Schakelpunt.

Town Deal ‘Sterke Streken’ verlengd

De eerste Town Deal ‘Sterke Streken’, waarin de kwaliteit van wonen en werken centraal staat, is met zes maanden verlengd. Town Deals zijn een vorm van samenwerken waarin middelgrote en kleine gemeenten, de Rijksoverheid, kennisinstellingen en private partijen kennis en ervaring delen. Lees meer over de inzet van Town Deals.

Foto van Het Hogeland waarop een grasveld met blauwe lucht te zien is

Delta Climate Center gepresenteerd

Op woensdag 10 april is het Delta Climate Center (DCC) in de Lasloods op de kenniswerf van Vlissingen feestelijk gepresenteerd in bijzijn van 250 genodigden, waaronder Loes Mulder, de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het DCC wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen uit het pakket Wind in de Zeilen en van de provincie Zeeland.

In het DCC werken Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, HZ, UCR en NIOZ) met twee universiteiten (Utrecht en Wageningen) samen om met onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de Zeeuwse delta en daarmee delta’s over de wereld. De thema’s water, energie en voedsel staan hierbij centraal. Wat het DCC uniek maakt is de samenwerking tussen mbo, hbo en wo in onderwijs en onderzoek, de innovatieve werkvormen waarmee het DCC  haar doelen wil bereiken en dat ze de gehele provincie als een living lab ziet. Lees hier meer over de opening van het DCC.

Presentatie Delta Climate Center

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio's aan de grens. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen over de nieuwsbrief of over Regio's aan de grens contact met ons op via het contactformulier op regiosaandegrens.nl.